محصولات لعاب مشهد> فریت ها> فریت های مخصوص کاشی کف تک پخت
 
کد فریتشرحComments
C11159فریت اوپک شفاف بدون سربLeadLess Opac Frit
C11173فریت اوپک شفاف بدون سربLeadLess Opac Frit
C11180فریت اوپک شفاف بدون سربLeadLess Opac Frit
C11185فریت اوپک شفاف بدون سربLeadLess Opac Frit
C11188فریت اوپک شفاف بدون سربLeadLess Opac Frit
C11196فریت اوپک شفاف بدون سربLeadLess Opac Frit
C11170فریت اوپک شفاف بدون سربLeadLess Opac Frit
C11145فریت اوپک شفاف بدون سربLeadLess Opac Frit
C21140فریت ترانس شفاف بدون سربLeadLess Transparent Frit
C21137فریت ترانس شفاف بدون سربLeadLess Transparent Frit
C21153فریت ترانس شفاف بدون سربLeadLess Transparent Frit
T1867فریت ترانس شفاف بدون سربLeadLess Transparent Frit
T1890فریت ترانس شفاف بدون سربLeadLess Transparent Frit
   
 

1386© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه کارخانجات صنعتی لعاب مشهد می باشد.

اجرا و پیاده سازی : شرکت فرانت