محصولات لعاب مشهد> لعابهای فلز> لعاب های رویه
 
کدشرحComments
F31117لعاب رویه سفید تیتانیTitanium white Cover Coat Enamel
F33102لعاب رویه نیمه اوپک تیتانیTitanium Semi Opac Cover Coat Enamel
F21101لعاب رویه ترانسTransparent Cover Coat
F21105لعاب رویه ترانس مخصوص رنگ قرمزSpecial Cover Coat for Red Colours
F23105لعاب مجولیکا قهوه ایBrown Majolica Cover Coat
F23501لعاب مجولیکا بنفشViolet Majolica Cover Coat
   
 

1386© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه کارخانجات صنعتی لعاب مشهد می باشد.

اجرا و پیاده سازی : شرکت فرانت