تاریخ تکمیل فـــرم :      نام مشتـری / خریـدار :    
نوع محصول:
 
ردیف شاخص امتیاز
1 کیفیت
2 تحویل به موقع
3 بسته بندی
4 قیمت
5 میزان اعتبار مالی تخصیص داده شده
6 دقت در حمل و نقل
7 انطباق محصول با نیازهای اعلام شده
8 کارایی اطلاعات فنی و کاربردی محصول
9 میزان همکاری کارشناسان خدمات فنی و مهندسی فروش
توضیحات تکمیلی شما:
 

1386© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه کارخانجات صنعتی لعاب مشهد می باشد.

اجرا و پیاده سازی : شرکت فرانت